ERKEĞİN OROSPUSU !

Başlık biraz ağır kaçmış olabilir… Anlatacağım ve… Başka türlü anlatılamayacağına size de hak vereceksiniz !

Kadının kadın olduğuna şüphe yok ! Ancak… Her erkek… Tüm yaşamı boyunca içinde bir kadın taşır !

İç alemle ilgili bu durumu psikanalizle, analitik psikolojiyle ve hatta dinle dahi izah etmek mümkündür… Ancak biz hepimizin anlayabileceği şekilde salt biyoloji penceresinden bakalım… Biliyorsunuz insan DNA’sının % 5’i eşey yani “cinsiyet” kromozomlarından ibaret. Ve “X” kadın, “Y” ise erkek kromozomunun sembolü…

Kadınlarda bu % 5’in tamamı kadın kromozomundan oluşuyor… Yani “XX”… Kadının kadın olduğuna şüphe yok ! Erkeklerde ise bu oranın yarısı “Y” yani erkek, diğer yarısı ise “X” yani kadın kromozomundan oluşur ! Yani “XY”… Ve… Her erkek tüm yaşamı boyunca içinde bir kadın taşır !

Bundan bir asır önce artık bize ayan olan bu sır gösteriyor ki… DNA denilen yaradılış şifresi, sadece bedensel şekillerimize değil… İç ve dış dünyamızla ilgili tüm oluşum ve durumlara da etki ediyor…

Kadının içerisindeki X’ in diğer X’e, yani kadının kendi içindeki diğer kadına tavrını size çok fazla anlatabilmem mümkün değil… Anlayabilen sanırım alemin sırrını da zaten çözmüş demektir… Zira ! Kendilerinin bile tam olarak anlayabildiğini sanmıyorum !

Ancak erkeğin içindeki Y’nin yine kendi içindeki X’e… Yani erkeğin, tüm yaşamı boyunca kendi içinde taşıdığı kadına olan tavrının üzerinde özellikle durmak gerekiyor !

Eğer bir erkek… Kendi varlığının bir parçası olan o kadını kabullenir, onula iletişim kurabilir, saygı duyar, sever, şefkatle yaklaşır ve eğitip özgürleştirebilirse… Ve dahası… Kendi tabiatından gelen hayvani içgüdülerinden onu koruyup, salt bir “cinsel obje” olma kimliğinden sıyırabilirse… Onun bu tavrı dış aleme bakışına da bütünüyle yansır !

Ama ! Eğer bir erkek… Bırakın sadece kadınları, etrafında gördüğü tüm canlıları salt birer cinsel obje olarak algılıyorsa… Bilin ki o… Tabiatından gelen içgüdülerinin etkisi altında kalarak… Hayal mertebesinde cinsel bir obje haline getirdiği içindeki o kadını orospulaştırmıştır ! Ve maalesef… Dış dünya algıları hep içindeki o orospunun kimliğiyle özdeştir ! Çünkü kendisi orospulaşmıştır… Bu sebeple kendi egemenlik alanındaki kadına şiddet uygular, baskı kurar, söver, kaba davranır, özgürlüğüne tahammül edemez, tehdit eder, tecrit eder… Kendi egemenlik alanı dışındakini ise taciz eder, tecavüz eder… Ve… Taciz ve tecavüz edeni mazur görür !

Etrafımız ne kadar çok bunlarla doldu ! Korkuyu ve sinmişliği fırsat bilip ne kadar da çoğaldılar… Nasıl da cesaretlendiler !

Bir büyüğüm söylemişti “erkeğin orospusundan uzak dur, onun tövbesi bile kabul olmaz” diye…

Çünkü orospunun tövbesi, görene kadardır !

Hiç güven olmaz !

ERDEN ÜÇÜNCÜOĞLU

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir