AKP’NİN HDP DİLEMMASI !

Okunma sayısı : 924 Ülkenin İçişleri Bakanı televizyondaki açık oturumda bir yandan HDP’li belediyelere el çektirmesinin sebeplerini anlatırken…Bir yandan da aslında açık ve net suç duyurusunda bulunuyor. Bu belediyelerin ve itibarıyla HDP’nin, aleni bir şekilde PKK’ya hem maddi hem de insani kaynak sağladıklarını söylüyor. Bu konuda şüphe değil kesin tespitleri olduğunu açıklıyor. Gazeteci soruyor “HDP’yi … Devamını oku… AKP’NİN HDP DİLEMMASI !

 
Paylaşmak Zenginliktir

VİCDAN ERDEMİ DOĞURACAK !

Devlet, bütün kuralları ve imkanlarıyla insanlardan korumak zorunda olmasına rağmen… Vicdan sahibi insanlar, tüm insani değerleri devletlerden korumaya çalışıyor !

Sadece bizde değil, dünyanın bir çok yerinde insanlar ne hazindir ki… İnsanı, doğayı, çocuğu, kadını; geçmiş kazanımları, birikimleri ve ortak mirası; tarihi, kültürü; yaşam, eğitim, mülkiyet ve teşebbüs haklarını; özgürlüklerini kendi devletlerinden koruma çabasındalar. Ne var ki devletler, devlet olmanın kendilerine tanıdığı meşru müdahale hakkıyla (!) bu çabaları kolaylıkla engelleyebiliyor. Dahası… Bu kolektif dirençlerin sürdürülmemesi için ibretlik cezalar verebiliyorlar.

Sebep… Hepimizce bilinen “ideal devlet” tanımının artık evrim geçirmiş olmasıdır. Yönetim şekli her ne olursa olsun, günümüz devletlerinin başındaki hükümetlerin büyük çoğunluğu iş başına gelebilmek ve iş başında kalabilmek için birilerine ağır tavizler vermek zorundalar. Dünyanın neresinde olursa olsun; kaynağı en ucuz maliyetle ele geçirmek ve / veya pazara en karlı şekilde nüfuz etmek amacındaki emperyal sermaye ile ya direkt olarak ya da onların lobileri ve uzantıları aracılığıyla ilişki kurmak ve bu ilişkileri tavizlerle yönetmek durumundalar.

Aslında yeni sömürgecilik / ticaret sömürgeciliği dönemi başlarından itibaren devletleri yozlaştırmaya başlayan ve halktan gizlenen bu ilişkiler ağı… Neoliberal küresel çağa girişimizle birlikte toplumsal ikna metotları kullanılarak meşruiyet kazandı ve büyük ölçüde halka görünür kılındı. Bu dönemde olağan üstü gelişim gösteren “halkla ilişkiler” metodolojisinin büyük silahı medya tarafından kullanılan “dünya artık kürselleşti – hiçbir şey eskisi gibi değil – artık global bir dünyada yaşıyoruz” tezleriyle bu ilişkiler toplumlar tarafından, bırakın yadırganıp eleştirilmeyi aksine, neredeyse desteklenir oldu. Artık toplum nazarında en güçlü hükümet, dünya devleriyle samimi ilişki kurabilen hükümet oldu !

Toplumun büyük kısmı tarafından desteklenen, diğer kısım tarafından da en azından “sineye çekilebilir” derecede kabul gören bu ilişkiler ağı aslında kölelik sisteminin de bir başka evreye geçişinin kanıtıdır. Neoliberalizm,

Devamını oku…VİCDAN ERDEMİ DOĞURACAK !

 
Paylaşmak Zenginliktir

BERNA LAÇİN !

 

Allah’ı aldatmanın formülünü henüz bulamayan insan, Allah’ın adını kullanarak diğerlerini aldatmanın yolunu çoktan keşfetti !

Çok eski ama halen işleyen formül şudur…

Dindar görünün ! Her hangi bir şekilde dinin emirlerine riayet etmediğinizde, yine de ustalıkla ona uyduğunuz izlenimi verin ! Yaptığınız şeyi fark edenleri… Dini bilmemekle ve kutsalları rezilce aşağılamakla itham edip cezalandırın.

Vereceğiniz cezanın ağırlığı örtmeye çalıştığınız kabahatin boyutuyla doğru orantılı olmalıdır; hakir görme, aşağılama, itibarsızlaştırma, manen linç, fiilen linç, yaşam alanını daraltma, hürriyetinden alıkoyma vb. Örtmeye çalıştığınız kabahatiniz ne kadar büyükse, karşı tarafa vereceğiniz cezanın derecesi de o denli şiddetli olmalıdır.

Merak etmeyin ! Bunu yaparken engelle değil aksine büyük bir destekle karşılaşacaksınız. Destekçileriniz… Sizin gibi dinin emirlerine uymamalarına rağmen ona ustalıkla uyduğu izlenimi veren diğer kurnazlar ile… Uyduklarını sandıkları dinin hakikatine dair hiçbir bilgisi olmayan çok geniş cahil kesimlerdir. Bunların bir kısmı çoğunluktan aldıkları cesaretle amacını iyice aşarak yobazlaşacak ve saldıkları korkuyla hakikati fark edenlerin ifade cesaretini gitgide kıracaktır.

Bu döngü… Hem size – oyunu ustalıkla oynamaya devam etmeniz koşuluyla – sürekli ve artan şekilde riayetsizlik hakkı tanıyacak. Hem de kolay katılım pratiği sebebiyle oyununuzun taraftarlarını arttıracaktır.

İddia ediyorum… Günümüz dünyasının her köşesinde en düşük yatırımla kurulabilecek en karlı müesseseler kurgu tarikat ve cemaatlerdir. Özellikle, bütün giderleri devlet tarafından finanse edilen ibadethaneleri merkez tutan ülkelerdeki kurgu tarikat ve cemaatler, işletme maliyetinin olmaması bakımından daha da karlı kuruluşlardır. Dahası, kazançları örtülü olduğu için tümü vergiden de muaftır. Müşterileri… Yaratıldığı günden bu yana varoluşunun kendine ve bu aleme dair gizemli sorusunun cevabını bulmaya çalışan biricik, saf ve masum insandır !

Devamını oku…BERNA LAÇİN !

 
Paylaşmak Zenginliktir